PRO OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ

PRO OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ

Life & business koučink

Life & business koučink

Buďte tím, kdo inspiruje druhé. Rozvíjí svůj i jejich potenciál. S odvahou a vnitřní silou realizuje velké věci a smysluplné projekty.

Jsem Marcela Rešlová a budu s vámi u životních či podnikatelských změn. Jde to snáze, když na ně není člověk sám.

Témata koučinku

Nejčastěji řešíme

Pole působnosti je vždy dané vaší situací. Díky terapeutickému přesahu pracuji holisticky.

Nový směr

Nalezení sebe sama, svého poslání a vize. Propojení se s životní vášní.

osobní rozvoj

Osobní SWOT analýza – silné, slabé stránky, možnosti rozvoje a rizika růstu. Dělejte to, v čem jste nejlepší. Životní
a pracovní role.

NESTÍHÁTE

Jste majitel a manažer v jedné osobě? Máte toho nad hlavu? Těžko delegujete? Cítíte zahlcení?

balanc

Hledáte balanc mezi osobním životem a prací Udržet si radost, dlouhodobou motivaci
a flow.

+

revize cesty

Kráčíte kudy opravdu chcete? Víte, proč jdete touto cestou? Je vám
v ní dobře? Prožíváte radost, naplnění
a smysluplnost?

Udržet směr

Nesejít ze své cesty. Udržet si zaměření a revidovat své kroky. Nezapomenout žít.

neuspokojivé výsledky

Nedaří se vám dosáhnout, čeho chcete. Stagnujete a nevíte proč. V oblasti, kterou znáte, máte opakovaně
a dlouhodobě stejné či neuspokojivé výsledky.

Koučink dodá nadhled, zjistíte proč se to děje a co s tím dál.

PROBLÉMY JE NUTNÉ ŘEŠIT NA HLUBŠÍ ÚROVNI, NEŽ NA JAKÉ SE PROJEVUJÍ

Posvítím vám na cestu

Už jako malí jste věděli, že dokážete velké věci a vymýšleli plány, co všechno to bude. Pod tíhou každodenních starostí, projektů, zodpovědnosti či řízení firmy jste se možná někdy zapomněli, unavili nebo nenacházíte prostor pro sebe a ujasnění si směru.

Pokud cítíte, že je čas na posun dál, jste tady správně. Změny a začátky bývají náročné, protože je potřeba jim věnovat energii, pozornost, leccos přenastavit, zrušit a nově budovat.

Jen ti, kteří jsou ochotni projít těžšími obdobími a sáhnout si i na dno, dojdou do svého cíle. Spousta lidí to právě v této chvíli vzdá. Zejména když jsou na to sami.

Není náhoda, že každému úspěšnému lídrovi někdo kryje záda. Někdo, kdo mu dá vnější impuls k cestě vpřed a umožní najít ty nejvhodnější prostředky. Někdo, kdo ho podpoří, připomene směr a díky tomu neztratí nadhled.

„Slepá je odvaha, když za vůdce chce náhodu.”

Seneca

PROČ MÍT PRŮVODCE

Když člověka na jeho životní cestě někdo provází, dělá rychleji a jistěji správná rozhodnutí.

Soustředím se na propojení všech složek osobnosti, těla, mysli a prožívání emocí. Kontrolovat totiž můžeme pouze to, co vnímáme. Mým cílem je vaše zlepšování vnímání reality, vytváření a posilování odpovědnosti a sebedůvěry.

Možná jste se někdy cítili nepochopení a pro okolí byli “moc”. Moc vyčnívající, citliví, hlasití, troufalí, chytří, jiní,… Ale to vás stejně neodradilo od naslouchání vnitřního hlasu a pravdivosti k sobě. Nikdy jste se nespokojili s ničím menším, než s dosažením toho, co víte, že je možné, smysluplné a naplňující.

nástroje

w

Koučink

Koučink využívá správně kladených otázek, kterými sami odhalíte nejvhodnější řešení. Navozuje trvalou změnu v myšlení. Podporuje pozitivní, realistický přístup a zvyšuje self-efficacy, tj. důvěru ve své schopnosti.

Mentoring

Mentoring je o předávání zkušeností, vhodných nástrojů, technik a postupů. Využívá se v oblasti, která je pro vás nová a oceníte znalosti odborníka.

Inspirace

Inspirace je o nových podnětech
a nápadech, které povzbudí tvořivé nadšení a kreativní přístup. Sdílení osobní zkušenosti, přešlapů a příběhů.

 

POZNÁVACÍ HOVOR

Pojďme si nezávazně zavolat a zjistit, jak můžete z koučování benefitovat.

20 minutový poznávací hovor zdarma.

Zeptáte se, co na co potřebujete a ujasníme si, zda jsme kompatibilní.

Cena

Koučovací balíčky

MĚSÍČNÍ PAUŠÁL

9 900 Kč

2 setkání měsíčně osobně nebo online
• Průběžná komunikace
• Zápis ze sezení

Řešení toho, co zrovna potřebujete. Rozvojově, preventivně, poradensky či terapeuticky, protože na to nemusíte být sami.

Flexibilní forma, kde si délku spolupráce volíte sami. Na konci měsíce mi řeknete, zda pokračujeme nebo ne.

3-4 MĚSÍČNÍ BALÍČEK

29 000 Kč

6 setkání osobně nebo online (po 2-3 týdnech)
• Průběžná komunikace
• Zápis ze sezení

Vhodné pro témata směřování, nastavení cíle, kroků k dosažení, odražení se z místa, když jste ztratili směr, radost z práce, kterou jste si sami vytvořili.

Prostor, kde můžete přemýšlet o své vizi, práci a současně být v kontaktu s vnitřními bariérami pro jejich překonání.

6-7 MĚSÍČNÍ BALÍČEK

49 000 Kč

12 setkání osobně nebo online
• Průběžná komunikace
• Zápis ze sezení

Vidíte-li cestu a chcete se na ní dlouhodobě udržet, protože víte, že přijde krize, ztráta motivace či náročné momenty a ve dvou se to lépe táhne.

Podpořím vás, dodám energii, utěším i pomyslně postrčím, když bude potřeba a hlavně na konci s vámi oslavím úspěch. Ideální i pro životní změny, opouštění starého a nastavování nového.

reference

Co o spolupráci říkají moji klienti.

{

Změnil jsem svůj negativní náhled na koučink

Byl jsem příjemně překvapený, protože jsem na místo konkrétních rad získal prostor pro řešení svého problému. Nejsem člověk, který by si v životě neuměl poradit, ale jsou věci, u kterých je dobré si uvědomit, že s nimi potřebuji pomoct. Marcela byla spíš moderátor mých myšlenek a dávala pozor na to, abych je transformoval do jasných kroků, které měly strukturu a měřitelnost.

Marcela jako koučka je skvělá v tom, že dokáže nejen naslouchat, ale nasměrovat energii tam, kam je potřeba. Z půlroční spolupráce jsem si odnesl jednak řešení svého problému, jednak si osvojil frame work pro práci se sebou, který můžu aplikovat i v jiných oblastech.

Jiří Pudil
Head of Media Planning
Canmedia
{

Mám víc volného času

Do koučinku s Marcelou jsem vstupovala ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že je toho na mě pracovně hodně, 2 nové projekty a k tomu i změny v osobním životě.

Pojmenovala jsem si svůj pocit, že práce stále natahuje ruce “jako otesánek, co chce nakrmit” a já neumím říci dost. Marcela mi byla oporou a průvodkyní při sestavování týdenního plánu a nastavení si systému time boxingu. Projektů a povinností neubylo, ale díky struktuře, kterou jsem si v koučinku sestavila, mám více volného času. Děkuji.

Karolína Fenclová
Manažerka jógového studia a učitelka
{

Odpověď jsem našla v sobě

Sama jsem si zvědomila, kde je zakopaný pes a jak svůj zásek vyřešit. Marcela pro to vytvořila prostor, umožnila mi jít hlouběji tím, že mě neovlivňovala svým názorem. Naslouchala, ale nenechala mě klouzat po povrchu.

Ví, že si každý odpověď a řešení nosíme v sobě a tu důvěru ve vnitřní moudrost ve vás přirozeně buduje. Fascinuje mě Marcelin zápis z konzultace, který mám k dispozici. Když si to pročítám zpětně, přijde mi to geniální. Zrovna tak jako její přístup.

Lucie Štancová
Mentorka zdravého životního stylu

Jak vybírat průvodce

proč se mnou

Jsem praktická. Jde mi o konkrétní výsledky, konstruktivní kroky a váš měřitelný posun. Ekonomické vzdělání je mi v tom ku prospěchu.

Emoce využívejte jako nástroj k vnímání toho, co si říká o pozornost. Díky psychologickému vzdělání, terapeutickému výcviku a dlouholeté praxi se nebojím se velkých výzev. 

Vidím váš potenciál. Věřím vašim plánům i schopnosti je zrealizovat. Je ale potřeba se potkat se svými stíny, vnitřními bariérami a zranitelností. Pokud jste ochotni jim čelit, budu stát po vašem boku.

Umím podpořit, povzbudit i metaforicky nakopnout, pokud to nikdo jiný neudělá. Vždy v bezpečném prostoru, kde si můžete sundat brnění, kde naberete sílu, důvěru v sebe a své schopnosti. A můžete být sami sebou.

Jak vybírat průvodce

proč se mnou

Jsem praktická. Jde mi o konkrétní výsledky, konstruktivní kroky a váš měřitelný posun. Ekonomické vzdělání je mi v tom ku prospěchu.

Emoce využívejte jako nástroj k vnímání toho, co si říká o pozornost. Díky psychologickému vzdělání, terapeutickému výcviku a dlouholeté praxi se nebojím se velkých výzev.

Vidím váš potenciál. Věřím vašim plánům i schopnosti je zrealizovat. Je ale potřeba se potkat se svými stíny, vnitřními bariérami a zranitelností. Pokud jste ochotni jim čelit, budu stát po vašem boku.

Umím podpořit, povzbudit i metaforicky nakopnout, pokud to nikdo jiný neudělá. Vždy v bezpečném prostoru, kde si můžete sundat brnění, kde naberete sílu, důvěru v sebe a své schopnosti. A můžete být sami sebou.

Nejčastější otázky

Možná vás napadá…

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, napište mi na marcela@marcelareslova.cz nebo se rovnou zeptejte při poznávacím hovoru zdarma.

Nejčastější otázky

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, napište mi na marcela@marcelareslova.cz nebo se rovnou zeptejte při poznávacím hovoru zdarma.

Lze kombinovat online a offline setkání?

Možná je kombinace setkání online a offline, aby zahraniční cesty nebyly překážkou rozvoje. Termín si buď domlouváme pevný a potkáváme se pravidelně ve stejný den a čas nebo plánujeme operativně ze setkání na setkání.

Jak probíhá platba?

Platba probíhá předem dle vystavené faktury, v případě potřeby je možné uhradit cenu po částech či fakturovat měsíčně. Stačí říct.

Jaké jsou storno podmínky?

Pokud setkání zrušíte méně než 24 hodin předem, propadá možnost náhrady. Tato podmínka neplatí u náhlého onemocnění, úrazu či jiné nestandardní situace. Je to nástroj k tomu, abyste měli sami sebe na 1. místě a já mohla efektivně plánovat svůj čas.

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem a zachovávám naprostou diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají klientské práce. Chráním a nesdílím informace, pokud s vámi nemám domluven souhlas se zveřejněním.
V případě kazuistik jsem anonymní nebo měním jména.

Jak je to s mlčenlivostí u trestných činů?

Jako každý občan ČR mám oznamovací povinnost, pokud jiná osoba připravuje, páchá nebo již spáchala trestný čin dle § 367 a § 368 trestního zákoníku. To platí i pro psychologa, psychoterapeuta a kouče. Oznamovací povinnost nemá pouze advokát a duchovní registrované církve v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Zdravotnické hledisko

Koučink nenahrazuje lékařskou péči, nejedná se o zdravotní službu a nehradí ji zdravotní pojišťovna.

„Jste to, co děláte. Ne to, co říkáte.”

C. G. Jung

POZNÁVACÍ HOVOR

Pojďme si nezávazně zavolat a zjistit, jestli je koučování pro vás aktuálně vhodným nástrojem.

20 minutový poznávací hovor zdarma.

Zeptáte se, co na co potřebujete a ujasníme si, zda jsme kompatibilní.