O mně

Jsem

Marcela Rešlová

Pomáhám lidem uvědomit si svou sebehodnotu a směřování. Dodávám odvahu změnit to, co nefunguje a žít naplno v souladu se sebou.

Se mnou najdete cestu k realizaci svých záměrů. 

“MÁŠ OBROVSKÝ DAR UMĚT MOTIVOVAT A POŠŤOUCHNOUT DRUHÉ K TOMU, CO PRÁVĚ ŘEŠÍ. MÁM RÁDA TVŮJ NADHLED, KLID A RADOST.”

Jak pracuji

Kombinuji terapeutické, koučovací i sebe-rozvojové techniky. Soustředím se na propojení všech složek osobnosti, těla, mysli i ducha, na přítomnost, na prožívání a vyjadřování emocí. Jsem pragmatická a realistická. Hledám hlubší souvislosti. Mým silným terapeutickým nástrojem je má empatie a schopnost vhledů do situace klienta, doplněná o funkční a praktické principy Gestalt terapie.
Ráda pracuji v uvolněné, neformální, přátelské atmosféře, kde se budete cítit bezpečně. Umím motivovat ke změně, inspirovat, podpořit a ptát se tak, abyste odpovědi našli uvnitř sebe.

Domluvte si poznávací hovor zdarma, kde probereme, jaký přínos mohou mít konzultace pro vás.

 

Čemu se věnuji

Terapie

vychází ze současné situace a zkoumá souvislosti, příčiny na základě minulých zkušeností, odhaluje vzorce chování přijaté v dětství a v průběhu života. Odhaluje obranné mechanismy ega – způsoby, jak řešíme náročné situace, abychom se „nesesypali“.

Koučink

zvyšuje vnímání reality, nadhled a posiluje přebrání zodpovědnosti za sebe sama. Spočívá v nastavení cíle do budoucnosti, prozkoumání vnitřní motivace, nalezení schůdných a reálných cest k dosažení záměru.

Stress  a time management, další vzdělávací kurzy

učím techniky regulující úroveň stresu s cílem zlepšit svůj každodenní život. Za důležité pokládám pochopení stresorů – svých spouštěčů a vědomou práci s nimi a nastavením mysli. Používám KBT, meditační, relaxační techniky, jógu.

Mé vzdělání a absolvované kurzy

• VŠ studium – Univerzita Karlova, Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
• VŠ vzdělání – obor Řízení a ekonomika podniku, specializace Řízení lidských zdrojů

• Výcvik poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic (2016 – 2020), 400 hod., integrativní směr, hlavní přístup a techniky Gestalt terapie (humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii)

• Kurz práce se skupinou a skupinovou dynamikou

• Kurz telefonní krizové intervence – 150 hod.
• Soft skills kurzy – asertivita, vyjednávání a argumentace, emoce a konflikty

• Somatické umění pohybu a somatické terapie – 1 letý program Vědomé tělo, Rena Milgrom – 150 hod.
• Semináře tanečně-pohybové terapie
• Akreditované kurzy hatha, kundalini, ashtanga jógy
• Meditační kurz, relaxační a meditační techniky 

Můj příběh

 

 

Narodila jsem se v roce 1988 v jižních Čechách. Rodiče hospodařili na rodinném statku, proto mám blízko k přírodě a udržitelnému způsobu života.

Během dospívání jsem se snažila přizpůsobit a zapadnout, tím jsem ale potlačila a popřela sama sebe. Někdy jsem se obhajovala, vysvětlovala nebo mlčela. Vnitřně jsem ale chtěla najít jiný způsob, jak komunikovat, fungovat a žít naplno v souladu s mými hodnotami a přesvědčením.

Během studií jsem hodně cestovala a potkala se s lidmi, kteří mi ukázali jiný způsob myšlení. Začala jsem se věnovat sama sobě a osobnímu rozvoji. Přelomovým pro mě byla terapeutická a koučovací sezení.

Porozuměla jsem vzorcům, dle kterých jsem žila. Uvědomila si, jak mě ovlivnily zážitky z dětství a jaké nefunkční vzorce jsem opakovala. Zapracovala jsem na své sebehodnotě, sebejistotě a sebevědomí. Našla jsem v sobě odvahu žít své sny a nespokojit se s ničím menším, než se smysluplností, spokojeností a naplněním.

 Absolvovala jsem 4 letý výcvik poradenských a terapeutických dovedností, ze kterého čerpám nejvíce pro celostní práci s klienty. Dostala jsem se ke studiu psychologie, je mi blízká tanečně pohybová terapie a práce s tělem.

Průběžně se věnuji i vedení rozvojových kurzů a interaktivních soft skills seminářů. Pracuji se skupinami i jednotlivci. Koučuji, dělám terapie a učím na soukromé VŠ. 

Na základě dlouholetých zkušeností práce s lidmi, jsem přesvědčená, že každý může žít naplněný život, má-li odvahu podívat se dovnitř sebe a vystoupit z komfortní zóny. Ne vždy je to cesta růžovým sadem, ale přináší odměnu v podobě osobnostního růstu, zralosti, vnitřní spokojenosti a naplněných vztahů.

To samé mohu zprostředkovat vám během našich sezení. Stačí se ozvat.