O mně

Jsem

Marcela Rešlová

Vidím v lidech to lepší. Podporuji na cestě k naplněnému životu, překonávání strachu ze změn a vystoupení z komfortní zóny. Věřím v lidský potenciál a jeho maximální naplnění, sílu vnitřní motivace a chuť osobnostně růst.

Můj příběh

Často jsem ve společnosti vyčnívala. Dělala jsem věci podle sebe, šla za svými sny a hned je realizovala. Věděla jsem, že je to pro mě jediná funkční cesta ke štěstí. Nikdy jsem se nemohla smířit s ničím menším, než s mou spokojeností a maximálním naplněním.

 

Narodila jsem se v roce 1988 v jižních Čechách. Rodiče hospodařili na rodinném statku, proto mám blízko k přírodě a udržitelnému způsobu života. 

Během studií jsem hodně cestovala a potkala se s lidmi, kteří mi ukázali jiný způsob života, možnosti a jiný způsob myšlení! Důležitá pro mě byla i výprava do Indie v roce 2013 a následně strávený rok v Jižní Americe (Kolumbie, Ekvádor, Peru), kam jsem odjela sama.   

V roce 2015 jsem se nechala zaměstnat na personálním oddělení v mezinárodní společnosti EY. Tam jsem na sobě poprvé zažila koučování jako funkční techniku hledání cest a řešení. 

Absolvovala jsem poté 4 letý výcvik poradenských a terapeutických dovedností, ze kterého čerpám nejvíce pro celostní práci s klienty, s jejich minulostí a bloky. Průběžně jsem se vedle terapií věnovala i lektorování kurzů zážitkové pedagogiky, vedení rozvojových kurzů, interaktivních soft skills seminářů, jógy a meditace.

Vždy mě bavilo přemýšlet o hlubším smyslu života, proto jsem se dostala i ke studiu psychologie. Blízká je mi tanečně-pohybová terapie a práce s tělem. To vše používám jako nástroje pro práci s lidskou psychikou, tělem, emocemi a osobností jako celkem.

Uvědomila jsem si, že motivovat ostatní k životním změnám, je to, co mě nejvíc naplňuje. Radost a nadšení, které vyzařuje ze spokojeného klienta, je tou nejlepší odměnou za mou práci. Na základě dlouholetých zkušeností práce s lidmi, jsem přesvědčená, že každý může žít naplněný život. Má-li odvahu překročit svůj stín a vystoupit z komfortní zóny. Ať už sami nebo s podporou někoho jiného. S tím vám umím pomoci.

Mé vzdělání a absolvované kurzy

• VŠ studium – Univerzita Karlova, Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku
• VŠ vzdělání v oboru Řízení a ekonomika podniku, specializace Řízení lidských zdrojů

• Výcvik poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic – 4 roky, 400 hod. – integrativní směr, hlavní přístup a techniky Gestalt terapie (humanistický, prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii)

• Kurz práce se skupinou a skupinovou dynamikou

• Kurz telefonní krizové intervence – 150 hod.
• Soft skills kurzy – asertivita, vyjednávání a argumentace, emoce a konflikty

• Somatické umění pohybu a Somatické terapie – 1 letý program Vědomé tělo, Rena Milgrom – 150 hod.
• Seminář tanečně-pohybové terapie na téma Kontakt v terapii
• Akreditované kurzy hatha, kundalini, ashtanga jógy
• Meditační kurz, relaxační a meditační techniky 

Čemu se věnuji

Terapie

vychází ze současné situace a zkoumá souvislosti, příčiny na základě minulých zkušeností, odhaluje vzorce chování přijaté v dětství a v průběhu života. Odhaluje obranné mechanismy ega – způsoby, jak řešíme náročné situace, abychom se „nesesypali“.

Koučink

je zaměřený do budoucnosti, zvyšuje vnímání reality a posiluje přebrání zodpovědnosti sám za sebe. Spočívá v nastavení cíle, prozkoumání vnitřní motivace, nalezení schůdných a realných cest k dosažení cílů a přání.

Stress management a vzdělávací kurzy

učím techniky regulující úroveň stresu s cílem zlepšit svůj každodenní život. Za důležité pokládám pochopení stresorů – svých spouštěčů stresu, vědomou práci s nastavením mysli, biorytmem. Používám KBT, meditační, relaxační techniky, jógu.

Jak pracuji

Kombinuji terapeutické, koučovací i sebe-rozvojové techniky. Soustředím se na propojení všech složek osobnosti, těla, mysli i ducha, na přítomnost, na prožívání a vyjadřování emocí. Jsem pragmatická a realistická. Hledám hlubší souvislosti. Mým silným terapeutickým nástrojem je má empatie a schopnost vhledů do situace klienta, doplněná o funkční a praktické principy Gestalt terapie.
Ráda pracuji v uvolněné, neformální, přátelské atmosféře, kde se budete cítit bezpečně. Umím motivovat ke změně, inspirovat, podpořit a ptát se tak, abyste odpovědi našli uvnitř sebe.