Co je mentoring, koučink a terapie?

Koučink, Osobnostní rozvoj, Terapie

 

Jaký je rozdíl mezi terapií, koučinkem a mentoringem? Každá forma je totiž vhodná na jinou situaci. Znáte je? Podívejte se na krátké shrnutí z mého úhlu pohledu a praxe.

Co je mentoring

Mentoring je o sdílení zkušeností, vedení, inspirace od zkušenějšího mentora. Od někoho, kdo je o krok napřed a rozumí danému oboru či tématu („Mě fungovalo toto. Tohle není nutné. Tady bych doporučil něco jiného.“) Mentor sdílí svůj názor, zkušenost a dává zpětnou vazbu. Mentee je veden k získání nových dovedností.

Co je koučink

Koučink pracuje se současnou situací a je zaměřený do budoucnosti k dosažení kýženého výsledku. Přesně popisuje a identifikuje aktuální reálnou situaci, nastavuje cíle a cesty, jak jich dosáhnout. Kouč pokládá otázky, díky kterým si koučovaný najde vlastní způsob, jak zvládnout překážky a zrealizovat svůj záměr se zdroji, které má k dispozici. („Jak bude vypadat cílový stav? Za jak dlouho toho chceš dosáhnout? Které řešení Ti nejvíce vyhovuje?“). Kouč neradí, ale může nastavovat zrcadlo, používat přirovnání či dělat ďáblova advokáta, aby podpořil coacheeho.

Co je terapie

Terapie pracuje se současnou situací a jde spíše do minulosti. Hledá příčiny a souvislosti, odkud a proč se dané téma bere. („Opakují se mi stejné situace, ve kterých ztrácím pevnou půdu pod nohama.“ „Jenom řeším ve firmě problémy, přestal jsem být leaderem.“) Cílem je porozumět, dosáhnout uvědomění (aha momentu), odstranit psychický problém nebo rozvíjet osobnostní kvality. Terapeut se ptá, pracuje s emoční i racionální složkou osobnosti. Své vhledy a myšlenky (hypotézu) klientovi nabízí. („Připadá mi, že to máš takto. Co si o tom myslíš?“).


V humanistické a Gestalt psychoterapii je velmi důležitý vztah a důvěra mezi klientem a terapeutem. Přijetí, akceptace a korektivní, plně respektující vztahová zkušenost vede k růstu osobnosti klienta.

100% koučink a terapie je plně o klientovi. Terapeut a kouč nevnáší svůj osobní názor. Sdílí, jak na něj projevy klienta působí. Drží prostor. Naslouchá. Ptá se. Provází klienta k jádru, aby odpovědi našel v sobě. Což je způsob jakým pracuji i já v kombinaci terapie a koučinku. Neboť věřím, že jediné správné odpovědi má každý v sobě. Jen je potřeba se na ně podívat.

Marcela Rešlová

Marcela Rešlová

Koučka, terapeutka, lektorka

Pomáhám lidem rozvíjet svůj potenciál naplno. Žít naplněný, spokojený život a sdílet své kvality s ostatními.
S odvahou a vnitřní silou realizovat smysluplné projekty a zanechat pozitivní otisk ve světě.
Více o mně

Marcela Rešlová

Marcela Rešlová

Terapeutka, koučka, lektorka

Pomáhám lidem využívat svůj potenciál naplno. Porozumět ego obranným mechanismům, rozklíčovat nevyhovující vzorce a změnit je. Žít naplněný, spokojený život a sebevědomě sdílet své kvality se světem. Více o mně