Time management do hloubky

Koučink, Osobnostní rozvoj, Terapie

 

Skryté kouzlo time managementu je o magickém koktejlu pozornosti, prioritách a sebeřízení. Zní to jednoduše, ale proč se to hůře realizuje a lidé na tom selhávají?

Protože vyjeté koleje zvyku a rutiny. Mozek funguje ekonomicky a dělat něco nového ho stojí spoustu energie a mentálních procesů. Dále neznáme své zlozvyky, tendence a momenty, kdy se roztáčí spirála žroutů času. Protože nehoří tolik, aby to člověka opravdu zvedlo ze židle a se zdravým nasr… ehm naštváním z toho udělal prioritu číslo 1.

Čas – peníze – energie

V mládí máme často spoustu energie, času a nemáme peníze.
V produktivním dospělém životě máme peníze a energii, ale nemáme čas.
Ve stáří máme peníze, čas, ale chybí energie.

Pokud se nacházíte v produktivním věku, čas je pro vás pravděpodobně nejdražší komodita. S přibývajícím věkem si navíce uvědomujete, jak je omezen, kolik ho zbývá a čemu svůj čas OPRAVDU chcete věnovat. Co vás naplňuje? V čem vidíte smysl? Jak skloubit čas pro sebe, pro rodinu, práci, zábavu a ještě přispívat pro dobro světa? Ano, i to patří do time managementu. 🙂

Nejdůležitější se mi jeví otázka, jak čas plnohodnotně a efektivně využít. Osobně se opírám především o to, co vím, že mi zkušenostně funguje. O znalost svých slabých a silných stránek, při čem jsem v největším flow a co jsem schopná bezostyšně odkládat. Jednoduše jde o důkladnou znalost materiálu, se kterým pracuji. Plus jsem otevřená novému. Nenechám se přesvědčit svými línými či zpochybňujícími myšlenkami, že je to nesmysl, dokud to opravdu nezkusím.

Tipy, techniky a jak na to

Všechny time-managementové tipy jsou funkční, ale ne 100% pro všechny stejně. Zvědomte si své vize, priority a životní role. Udělejte si revizi toho, jak je to teď a kam se chcete posunout. Jaký je ideální stav? Kdo je vám inspirací a už to tak má?

Najděte techniky, které vám pomůžou dostat se ke kýženému stavu. Zažijte si danou techniku na vlastní kůži, dejte ji šanci se osvědčit na 2-3 týdny a pak vyhodnoťte, jak vám sedí. Jaký přínos měla. Zda jste pro ni něco obětovali. Jak nasedá na způsob fungování vaší osobnosti, práce a životní situace. A zda je dlouhodobě udržitelná.

Testujte. Hledejte nejlepší řešení aktuální situace a mějte změnu svého time managementu jako prioritu! Jinými slovy mějte sebe na 1. místě a udělejte pro to první krok!

Základní shrnutí time-managementových tipů si můžete zdarma stáhnout ve formě pdf.

Najdete tam:

  1. Co rozhodně pro funkční time management nepřeskakovat
  2. Jak plánovat svůj den
  3. Základní tipy a techniky
Marcela Rešlová

Marcela Rešlová

Koučka, terapeutka, lektorka

Pomáhám lidem rozvíjet svůj potenciál naplno. Žít naplněný, spokojený život a sdílet své kvality s ostatními.
S odvahou a vnitřní silou realizovat smysluplné projekty a zanechat pozitivní otisk ve světě.
Více o mně

Marcela Rešlová

Marcela Rešlová

Terapeutka, koučka, lektorka

Pomáhám lidem využívat svůj potenciál naplno. Porozumět ego obranným mechanismům, rozklíčovat nevyhovující vzorce a změnit je. Žít naplněný, spokojený život a sebevědomě sdílet své kvality se světem. Více o mně