Harmonizace kolektivu | Školení

Pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co ve firmě máte.

Pouze spokojený člověk podává skvělé výkony a přispívá k růstu firmy.

Zároveň je s lidmi jiná práce než s procesy, které jednou dobře nastavíte a fungují. Lidé se mění. Do práce nosí celou svou osobnost a životní zkušenosti. V čase se vyvíjí i míra motivace a angažovanosti jednotlivců. Pokud pravidelně nepracujete na rozvoji svých lidí, nezjišťujete jejich míru spokojenosti, pracovní cíle, výzvy a motivy, přicházíte o dlouhodobý zdroj…

Lidé se mění

Reagujte na jejich dynamiku

Podobně v koučování postupuji já. Nevím, co je pro vás nejlepší, protože nechodím ve vašich botách. Ale ptám se tak, abyste našli tu svou odpověď sami

Symbolicky je kouč průvodce, který jde vedle vás, nese lucernu, na životní křižovatce posvítí na všechny možné cesty, možná až za horizont a zeptá se, kterou cestu si vyberete.

„Klíčem úspěchu každé firmy jsou lidé.
A pouze lidé, kteří si vzájemně věří a mohou se
na sebe spolehnout, mohou utvořit dobrý tým.
Takový tým pak firmu povede k dlouhodobým úspěchům.
Klíčem ke vzájemné důvěře a dobrým vztahům je komunikace.
Proto komunikace je základní téma, které ve firmách školím.”

Moje nabídka

Týmová dynamika se měnís každou změnou jednoho člověka

Identifikace a (psycho) analýza silných a slabých míst

Jste majitel a manažer v jedné osobě? Máte toho nad hlavu? Těžko delegujete? Cítíte zahlcení?

Nakládejte s časem chytře a najděte balanc osobního a pracovního života.

Zlepšení firemního klimatu, zvýšení pozitivity a spokojenosti zaměstnanců

Vztahový zvýšení pozitivní energie, zvýšení motivace, zvýšení angažovanosti zaměstnanců při udržování firemní kultury.

Školení a soft-skills kurzy

Přijde vám, že vás druzí nevnímají, neslyší nebo nechápou? Máte už předem strach z diskusí?

Naučte vyjadřovat své emoce, držet si hranice a být asertivní. Malá změna v komunikaci dělá zázraky.

Identifikace a (psycho) analýza
silných a slabých míst

Jen ti, kteří to myslí opravdu vážně, dosáhnou svých snů. Jen ti, kteří jsou ochotni projít těžšími obdobími a skutečně si máknout.

Se změnou přichází období, kdy je potřeba leccos přenastavit, opravit nebo vybudovat, a to není lehké.

Většina to právě v této chvíli vzdá.

A není divu. Na jednoho člověka to může být až příliš. Není náhoda, že úspěšní lídři mají svého pomocníka, který jim „svítí na cestu“.

Díky němu mají možnost nadhledu, který jim umožní najít ty nejvhodnější způsoby, jak zrealizovat své sny.

Opusť ohrádku | koučink s přesahem
Opusť ohrádku | koučink s přesahem

Zlepšení firemního klimatu,
zvýšení pozitivity a spokojenosti zaměstnanců

Jen ti, kteří to myslí opravdu vážně, dosáhnou svých snů. Jen ti, kteří jsou ochotni projít těžšími obdobími a skutečně si máknout.

Se změnou přichází období, kdy je potřeba leccos přenastavit, opravit nebo vybudovat, a to není lehké.

Většina to právě v této chvíli vzdá.

A není divu. Na jednoho člověka to může být až příliš. Není náhoda, že úspěšní lídři mají svého pomocníka, který jim „svítí na cestu“.

Díky němu mají možnost nadhledu, který jim umožní najít ty nejvhodnější způsoby, jak zrealizovat své sny.

Školení s soft-skills kurzy

Nějaké shrnutí

Opusť ohrádku | koučink s přesahem

Work-life balance

Když jsi bez energie, přepracovaný, potřebuješ se nastartovat a zazdrojovat. Jak být v pohodě, zvýšit psychickou pohodu ve všech životních oblastech a jak si vytvořit pracovní prostředí, kde Ti bude dobře.
Cesta začíná skrze: životní role, priority, silné a slabé stránky, flow, hranice, efektivitu, max.využití potenciálu.

Time management

Když máš pocit, že nestíháš a potřebuješ více času. Jak být efektivní, neplýtvat svou energií, delegovat, čemu říkat ne a čemu ano, jak využívat svůj čas naplněně a řídit svou pozornost.

Cesta začíná skrze: znát své proč, priority, využití Eisenhowerovy matice, hluboká a mělká práce, principy od D. Kahnemana, konec prokrastinace, delegování, práce s energií, techniky plánování a řízení času.

Stress management

 Když jsi dlouhodobě ve stresu, neodkážeš vypnout hlavu, některé situace tě paralyzují, stresují a reaguješ útěkem, útokem nebo zamrznutím. (flight, fight, freeze
Cesta hrdiny začíná skrze: zjištění, co tě stresuje. Jak to začíná a čím se to projevuje. Pochopení, jak běžně reaguješ a proč. Trénink nových reakcí. Vědomá práce se stresem akutním a nastavení preventivního programu.

Emoční inteligence a řešení konfliktů

Nezvládáš své emoce, reaguješ přehnaně a později toho lituješ. Nebo se schováváš za bezemoční masku, potlačuješ sebe na úkor druhých, protože to tak přece hodná holka nebo hodný kluk dělají.
Cesta hrdiny začíná: naučit se vnímat své emoce, důvěřovat jim a vyjadřovat je bez ohrožování druhých, zdravě upouštět, rozpoznat své stresové reakce a tendence, trénink asertivity, řešení konfliktů.

Motivace a nalezení smyslu života

Popsání svého proč, vize, mise, hodnoty, životní a pracovní role, podnikatelská revize – kam jdeš ty a kam firma, v jaké fázi se nachází, spokojenost všech členů, delegování, řešení a mediace konfliktů, rozvoj lidí.

Terapie

Porozumění opakujícím se životním vzorcům, odhalení zranění z dětství, na základě kterého ego vystavělo systém fungování (např. v dětství poukazovali na moji nedostatečnost, teď dělám vše proto, abych byl bezchybný). Když člověk prožívá něco, čemu nerozumí, je v prdeli, tak se stabilizovat, pochopit PROČ se mu to děje a JAK s tím naložit teď a dál. Životní krize.

Práce se zaměstnanci, péče a prevence

Výběr lidí, psychodiagnostika, motivace, angažovatnost, hodnocení a 360% zpětná vazba, řešení konfliktů na pracovišti a mediace, nalezení skrytých příčin a problémů; pozice externí psycholog a poradce – zaměstnanec si svou osobnost nosí do práce, jeho osobní život vstupuje do toho, jak efektivní a výkonný je v práci (hodina strávená denně řešením něčeho jiného než práce, stojí zaměstnavatele 500,- na den, 10 000,- na měsíc). Spokojený a vyklidněný zaměstnanec je výkonnější v práci.

Proč já?

Jsem ten nejlepší Robin

Jen tak něčeho se nezaleknu. 

Díky psychologickému vzdělání, terapeutickému výcviku a dlouholeté praxi s lidmi se nebojím silných emocí ani velkých výzev.

Umím podpořit, povzbudit i metaforicky nakopnout. Nabídnu rameno, kde se můžete vyplakat, „sundat brnění“ a být sami sebou. Kde naberete sílu a důvěru sami v sebe, ve své schopnosti a ujasníte si směr.

Vidím ve vás potenciál a věřím vašim idealistickým plánům, že je zvládnete zrealizovat. Pokud budete chtít a budete ochotni čelit svým výzvám.

Nejčastější otázky

Možná vás napadá…

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, zeptejte se mě marcela@marcelareslova.cz nebo se rovnou zeptejte při poznávacím hovoru zdarma.

Lze kombinovat online a offline setkání?

Možná je kombinace setkání online a offline, aby dovolená či pracovní cesta nebyla překážkou rozvoje. Termín si buď domlouváme pevný a potkáváme se každých 14 dní ve stejný den a čas nebo plánujeme operativně ze setkání na setkání.

Jak probíhá platba?

Nejvhodnější je platba předem, ale v případě potřeby je možné uhradit cenu po částech či fakturovat měsíčně.

Jaké jsou storno podmínky?

Pokud setkání zrušíte méně než 24 hodin předem, propadá možnost náhrady. Tato podmínka neplatí u náhlého onemocnění, úrazu či jiné nestandardní situace. Je to nástroj k tomu, abyste se měli na 1. místě a já mohla efektivně plánovat svůj čas.

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem a zachovávám naprostou diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají klientské práce. Chráním a neposkytuji informace získané okolo koučovacího procesu, pokud není domluven souhlas se sdílením.

Jak je to s mlčenlivostí u trestných činů?

Jako každý občan ČR mám oznamovací povinnost, pokud jiná osoba připravuje, páchá nebo již spáchala trestný čin dle § 367 a § 368 trestního zákoníku. To platí i pro psychologa, psychoterapeuta a kouče. Oznamovací povinnost nemá pouze advokát a duchovní registrované církve v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Zdravotnické hledisko

Koučink nenahrazuje lékařskou péči, nejedná se o zdravotní službu a nehradí ji zdravotní pojišťovna.

Pojďme se nejdřív poznat

a zjistit, jestli je koučování pro vás a zda si sedíme. Rezervujte si termín na poznávací hovor zdarma.