Harmonizace kolektivu | Školení

Pro firmy

Už jako malí jste věděli, že dokážete “velké věci” a vymýšleli plány, co všechno to bude. Ale pod tíhou každodenních starostí se to pořád neděje a je to čím dál těžší?

Nemusíte na to být sami.

I batman měl svého Robina.
A já můžu být váš Robin.

Jsem Marcela Rešlová – koučka s přesahem. A umím klást otázky, díky kterým uvidíte svůj potenciál a hlavně přijdete na to, jak ho konečně plně rozvinout. “Velké věci” budou následovat přirozeně a s lehkostí.

Stanu se vašim pomocníkem

rozsvítím vám na cestu

Podobně v koučování postupuji já. Nevím, co je pro vás nejlepší, protože nechodím ve vašich botách. Ale ptám se tak, abyste našli tu svou odpověď sami

Symbolicky je kouč průvodce, který jde vedle vás, nese lucernu, na životní křižovatce posvítí na všechny možné cesty, možná až za horizont a zeptá se, kterou cestu si vyberete.

Rozmotáme…

Stačí jen posvítit na cestu

Jen ti, kteří to myslí opravdu vážně, dosáhnou svých snů. Jen ti, kteří jsou ochotni projít těžšími obdobími a skutečně si máknout.

Se změnou přichází období, kdy je potřeba leccos přenastavit, opravit nebo vybudovat, a to není lehké.

Většina to právě v této chvíli vzdá.

A není divu. Na jednoho člověka to může být až příliš. Není náhoda, že úspěšní lídři mají svého pomocníka, který jim “svítí na cestu”.

Díky němu mají možnost nadhledu, který jim umožní najít ty nejvhodnější způsoby, jak zrealizovat své sny.

Opusť ohrádku | koučink s přesahem

Cena

Koučovací balíčky

3 MĚSÍČNÍ BALÍČEK

30 000 Kč

Obsahuje 6 setkání na živo nebo online, zápis ze sezení.

Vhodné pro témata vize, smysl života, nastavení cíle, kroků k dosažení, odražení se z místa, když jste ztratili radost z práce a máte KOPR z práce, kterou jste si vytvořili sami pro sebe.

K řešení opakujících se vzorců a selhání ve stejné oblasti.

6 MĚSÍČNÍ BALÍČEK

60 000 Kč

Obsahuje 12 setkání na živo nebo online, zápis ze sezení.

Vidíte-li cestu a chcete se na ní udržet, protože víte, že přijde krize, ztráta motivace a ve dvou se to lépe táhne.

Podpořím vás, dodám energii, utěším i pomyslně nafackuji, když bude potřeba a hlavně na konci s vámi oslavím úspěch. Ideální i pro životní změny, opouštění starého a nastavování nového.

Výhody pomocníka

 1. MÁ NADHLED – Za každé situace se hodí mít někoho, kdo v problematice není zcela ponořený. Díky tomu vidí varianty, které jsou “zanořeným” lidem skryté.

2. KLADE SPRÁVNÉ OTÁZKY – Jedině vy svůj život, obor i sebe znáte nejlépe. A váš “Robin” vám správnými otázkami pomůže najít řešení schované ve vás. Vy sami si díky tomu budete poradním expertem.

3. NENÍ VE STRESU – Díky nezainteresování se pomocníka nedotýká stres a vše vidí s čistou myslí.

4. PODPOŘÍ VÁS – Často stačí jen vědomí, že existuje někdo, kdo je na vaší straně. VAROVÁNÍ – když svůj život začnete měnit, najde se spousta těch, kteří vás budou odrazovat. Takže se taková podpora velmi hodí.

5. VYSLECHNE VÁS – Ať už budete mít na srdci cokoli, správný pomocník vás vždy vyslechne a dá vám prostor najít řešení.

Co pomocník používá

w

Koučink

Koučink využívá správně kladených otázek, kterými sami odhalíte nejvhodnější řešení.

Koučink navozuje trvalou změnu v myšlení, pozitivním, ale realistickém přístupu a zvyšuje self-efficacy, důvěru ve své schopnosti.

Mentoring

Mentoring se využívá v oblastech, kde jsem nováček a velmi ráda si poslechnu postup, základní techniku či zkušenosti. 

 

Inspirace

Sdílení osobní zkušenosti, poslechnutí si příběhu včetně přiznaných přešlapů a zkušeností

 

Pojďme se nejdřív poznat

a zjistit, jestli je koučování pro vás a zda si sedíme. Rezervujte si termín na poznávací hovor zdarma.

Témata koučinku

Nejčastěji řešíme

Ale naše pole působnosti je neomezené,
můžeme se podívat na cokoli ve vašem životě

NALEZENÍ SEBE SAMA, svého poslání a vize, propojení se s životní vášní, osobní SWOT analýza – silné, slabé stránky, možnosti rozvoje a rizika růstu. Životní a pracovní role.

RE-VIZE dosavadní CESTY– kráčíte, kudy opravdu chcete? Najdete, vyzkoušíte a vyhodnotíte, co vám opravdu funguje pro udržení dlouhodobé motivace, radosti a flow.

Oblast, kterou znáte, ale opakovaně a dlouhodobě máte stejné NEUSPOKOJIVÉ VÝSLEDKY nebo stagnujete a nevíte přesně proč. Koučink dodá nadhled, zjistíte proč se to děje a co s tím dál.

Jste majitel a manažer v jedné osobě, zažíváte ZAHLCENÍ POVINNOSTMI a hledáte balanc mezi prací a osobním životem.

Proč já?

Jsem ten nejlepší Robin

Jen tak něčeho se nezaleknu. 

Díky psychologickému vzdělání, terapeutickému výcviku a dlouholeté praxi s lidmi se nebojím silných emocí ani velkých výzev.

Umím podpořit, povzbudit i metaforicky nakopnout. Nabídnu rameno, kde se můžete vyplakat, “sundat brnění” a být sami sebou. Kde naberete sílu a důvěru sami v sebe, ve své schopnosti a ujasníte si směr.

Vidím ve vás potenciál a věřím vašim idealistickým plánům, že je zvládnete zrealizovat. Pokud budete chtít a budete ochotni čelit svým výzvám.

Poznávací hovor zdarma

Nejčastější otázky

Možná vás napadá…

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, zeptejte se mě marcela@marcelareslova.cz nebo se rovnou zeptejte při poznávacím hovoru zdarma.

Lze kombinovat online a offline setkání?

Možná je kombinace setkání online a offline, aby dovolená či pracovní cesta nebyla překážkou rozvoje. Termín si buď domlouváme pevný a potkáváme se každých 14 dní ve stejný den a čas nebo plánujeme operativně ze setkání na setkání.

Jak probíhá platba?

Nejvhodnější je platba předem, ale v případě potřeby je možné uhradit cenu po částech či fakturovat měsíčně.

Jaké jsou storno podmínky?

Pokud setkání zrušíte méně než 24 hodin předem, propadá možnost náhrady. Tato podmínka neplatí u náhlého onemocnění, úrazu či jiné nestandardní situace. Je to nástroj k tomu, abyste se měli na 1. místě a já mohla efektivně plánovat svůj čas.

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem a zachovávám naprostou diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají klientské práce. Chráním a neposkytuji informace získané okolo koučovacího procesu, pokud není domluven souhlas se sdílením.

Jak je to s mlčenlivostí u trestných činů?

Jako každý občan ČR mám oznamovací povinnost, pokud jiná osoba připravuje, páchá nebo již spáchala trestný čin dle § 367 a § 368 trestního zákoníku. To platí i pro psychologa, psychoterapeuta a kouče. Oznamovací povinnost nemá pouze advokát a duchovní registrované církve v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Zdravotnické hledisko

Koučink nenahrazuje lékařskou péči, nejedná se o zdravotní službu a nehradí ji zdravotní pojišťovna.