Jak pracuji

Vidím v lidech vždy to lepší. Podporuji je na cestě k naplněnému životu, překonávání strachu ze změn, z vystoupení ze své komfortní zóny a žití svých snů. Věřím v jejich potenciál, zpočátku spolupráce častěji více než oni sami.:) Vím, že když jsem to zvládla já, zvládnete to i vy!

Jak pracuji

Soustředím se na propojení všech složek osobnosti, těla, mysli i ducha, na přítomnost, na prožívání a vyjadřování emocí. Hledám hlubší souvislosti. Mým silným terapeutickým nástrojem je má empatie a schopnost vhledů do situace klienta, doplněná o funkční a praktické principy Gestalt terapie.

Ráda pracuji v uvolněné a přátelské atmosféře, kde se budete cítit bezpečně. Umím motivovat ke změně, inspirovat,  podpořit a ptát se tak, abyste odpovědi našli uvnitř sebe.

  • Praktičnost
  • Otevřenost
  • Zpětná vazba
  • Lehkost

Vzdělání a kurzy

VŠ studium – Univerzita Karlova, Psychologie s rozšířením o speciální pedagogiku

VŠ vzdělání v oboru Řízení a ekonomika podniku, specializace Řízení lidských zdrojů

 

Výcvik poradenských a terapeutických dovedností Life Dynamic – integrativní terapeutický přístup s převládajícím Gestalt přístupem – 400 hod.

Kurz telefonní krizové intervence – 150 hod.

Soft skills kurzy – asertivita, vyjednávání a argumentace, emoce a konflikty

 

Somatické umění pohybu a Somatické terapie – Program Vědomé tělo, Rena Milgrom – 150 hod.

Seminář tanečně-pohybové terapie na téma Kontakt v terapii

Kurz Body terapie a bioenergetiky

Akreditovaný kurz hatha jógy – 150 hod.

Akreditovaný kurz kundalini jógy – 225 hod.

Škola ashtanga jógy, primary series, Láďa Pokorný

Umění jógového dotyku, Láďa Pokorný

Meditační kurz

Absolvování dalších seminářů, osobnostně-rozvojových technik, integrativního dýchání u MUDr. Zdeny Kmuníčkové, kranio-sakrální biodynamiky