PRO OSOBNÍ A FIREMNÍ ROZVOJ

Life & business koučink

Buďte tím, kdo inspiruje druhé. Rozvíjí svůj i jejich potenciál. S odvahou a vnitřní silou realizuje velké věci a smysluplné projekty.

Jsem Marcela Rešlová a provedu vás důležitými okamžiky vašeho života.

PROBLÉMY JE NUTNÉ ŘEŠIT NA HLUBŠÍ ÚROVNI, NEŽ NA JAKÉ SE PROJEVUJÍ

Posvítím vám na cestu

Už jako malí jste věděli, že dokážete velké věci a vymýšleli plány, co všechno to bude. Pod tíhou každodenních starostí, projektů, zodpovědnosti či řízení firmy jste se možná někdy zapomněli, unavili nebo nenacházíte prostor pro sebe a ujasnění si směru.

Pokud cítíte, že je čas na posun dál, jste tady správně. Změny a začátky bývají náročné, protože je potřeba jim věnovat energii, pozornost, leccos přenastavit, zrušit a nově budovat.

Jen ti, kteří jsou ochotni projít těžšími obdobími a sáhnout si i na dno, dojdou do svého cíle. Spousta lidí to právě v této chvíli vzdá. Zejména když jsou na to sami.

Není náhoda, že každému úspěšnému lídrovi někdo kryje záda. Někdo, kdo mu dá vnější impuls k cestě vpřed a umožní najít ty nejvhodnější prostředky. Někdo, kdo ho podpoří, připomene směr a díky tomu neztratí nadhled.

„Slepá je odvaha, když za vůdce chce náhodu.”

Seneca

„Slepá je odvaha, když za vůdce chce náhodu.”

Seneca

PROČ MÍT PRŮVODCE

Když člověka na jeho životní cestě někdo provází, dělá rychleji a jistěji správná rozhodnutí.

Soustředím se na propojení všech složek osobnosti, těla, mysli a prožívání emocí. Kontrolovat totiž můžeme pouze to, co vnímáme. Mým cílem je vaše zlepšování vnímání reality, vytváření a posilování odpovědnosti a sebedůvěry.

Možná jste se někdy cítili nepochopení a pro okolí byli “moc”. Moc vyčnívající, citliví, hlasití, troufalí, chytří, jiní,… Ale to vás stejně neodradilo od naslouchání vnitřního hlasu a pravdivosti k sobě. Nikdy jste se nespokojili s ničím menším, než s dosažením toho, co víte, že je možné, smysluplné a naplňující.í.

nástroje

w

Koučink

Koučink využívá správně kladených otázek, kterými sami odhalíte nejvhodnější řešení. Navozuje trvalou změnu v myšlení. Podporuje pozitivní, realistický přístup
a zvyšuje self-efficacy, tj. důvěru ve své schopnosti.

Mentoring

Mentoring je o předávání zkušeností, vhodných nástrojů, technik a postupů.
Využívá se v oblasti, která je pro vás nová 
a oceníte znalosti odborníka.

Inspirace

Inspirace je o nových podnětech
a nápadech, které povzbudí tvořivé nadšení a kreativní přístup. Sdílení osobní zkušenosti, přešlapů i nefunkčního, inspirace příběhem

 

1. NADHLED – Za každé situace se hodí mít někoho, kdo v problematice není zcela ponořený. Díky tomu vidí varianty, které jsou “zanořeným” lidem skryté.

Protože problémy je potřeba řešit na hlubší úrovni, než na jaké se projevují.

2. SPRÁVNÉ OTÁZKY – Jedině vy svůj život, obor i sebe znáte nejlépe. A váš “Robin” vám správnými otázkami pomůže najít řešení schované ve vás. Vy sami si díky tomu budete poradním expertem.

3. NENÍ VE STRESU – Díky nezainteresování se pomocníka nedotýká stres a vše vidí s čistou myslí.

4. PODPOŘÍ VÁS – Často stačí jen vědomí, že existuje někdo, kdo je na vaší straně. VAROVÁNÍ – když svůj život začnete měnit, najde se spousta těch, kteří vás budou odrazovat. Takže se taková podpora velmi hodí.

5. VYSLECHNE VÁS – Ať už budete mít na srdci cokoli, správný pomocník vás vždy vyslechne a dá vám prostor najít řešení.

POZNÁVACÍ HOVOR

Pojďme si nezávazně zavolat a zjistit, jestli je koučování pro vás aktuálně vhodným nástrojem.

Poznávací hovor v délce 20 minut zdarma.

Zeptáte se, co na co potřebujete a ujasníme si, zda jsme kompatibilní.

Cena

Koučovací balíčky

3 MĚSÍČNÍ BALÍČEK

30 000 Kč

Obsahuje 6 setkání na živo nebo online, zápis ze sezení.

Vhodné pro témata směřování, nastavení cíle, kroků k dosažení, odražení se z místa, když jste ztratili radost z práce a máte KOPR
z práce, kterou jste si vytvořili sami pro sebe.

Prostor, kde můžete přemýšlet o své vizi, práci a současně být v kontaktu s vnitřními bariérami. Jen ti, kteří to myslí opravdu vážně, dosáhnou svých snů.

6 MĚSÍČNÍ BALÍČEK

60 000 Kč

Obsahuje 12 setkání na živo nebo online, zápis ze sezení.

Vidíte-li cestu a chcete se na ní dlouhodobě udržet, protože víte, že přijde krize, ztráta motivace či náročné momenty a ve dvou se to lépe táhne.

Podpořím vás, dodám energii, utěším i pomyslně postrčím, když bude potřeba a hlavně na konci s vámi oslavím úspěch. Ideální i pro životní změny, opouštění starého a nastavování nového.

reference

Co o spolupráci říkají moji klienti.

{

Změnil jsem svůj negativní náhled na koučink

Byl jsem příjemně překvapený, protože jsem na místo konkrétních rad získal prostor pro řešení svého problému. Marcela byla spíš moderátor mých myšlenek a dávala pozor na to, abych je transformoval do jasných kroků, které měly strukturu a měřitelnost.

Marcela jako koučka je skvělá v tom, že dokáže nejen naslouchat, ale nasměrovat energii tam, kam je potřeba. Z půlroční spolupráce jsem si odnesl jednak řešení svého problému, jednak si osvojil frame work pro práci se sebou, který můžu aplikovat i v jiných oblastech.

5
Jiří Pudil
Head of Media Planning
Canmedia
{

Mám víc volného času

Do koučinku s Marcelou jsem vstupovala ve chvíli, kdy jsem měla pocit, že je toho na mě pracovně hodně, 2 nové projekty a k tomu i změny v osobním životě.

Pojmenovala jsem si svůj pocit, že práce stále natahuje ruce “jako otesánek, co chce nakrmit” a já neumím říci dost. Marcela mi byla oporou a průvodkyní při sestavování týdenního plánu a nastavení si systému time boxingu. Projektů a povinností neubylo, ale díky struktuře, kterou jsem si v koučinku sestavila, mám více volného času. Děkuji.

5
Karolína Fenclová
Manažerka jógového studia a učitelka
{

Odpověď jsem našla v sobě

Sama jsem si zvědomila, kde je zakopaný pes a jak svůj zásek vyřešit. Marcela pro to vytvořila prostor, umožnila mi jít hlouběji tím, že mě neovlivňovala svým názorem. Naslouchala, ale nenechala mě klouzat po povrchu.

Ví, že si každý odpověď a řešení nosíme v sobě a tu důvěru ve vnitřní moudrost ve vás přirozeně buduje. Fascinuje mě Marcelin zápis z konzultace, který mám k dispozici. Když si to pročítám zpětně, přijde mi to geniální. Zrovna tak jako její přístup.

5
Lucie Štancová
Mentorka zdravého životního stylu

Témata koučinku

Nejčastěji řešíme

Naše pole působnosti je neomezené, můžeme se podívat na cokoli ve vašem životě či byznysu.

Nový směr

Nalezení sebe sama, svého poslání a vize. Propojení se s životní vášní.

osobní rozvoj

Osobní SWOT analýza – silné, slabé stránky, možnosti rozvoje a rizika růstu. Dělejte to, v čem jste nejlepší. Životní
a pracovní role.

NESTÍHÁTE

Jste majitel a manažer v jedné osobě? Máte toho nad hlavu? Těžko delegujete? Cítíte zahlcení?

balanc

Hledáte balanc mezi osobním životem a prací Udržet si radost, dlouhodobou motivaci
a flow.

+

revize cesty

Kráčíte kudy opravdu chcete? Víte, proč jdete touto cestou? Je vám
v ní dobře? Prožíváte radost, naplnění
a smysluplnost?

Udržet směr

Nesejít ze své cesty. Udržet si zaměření a revidovat své kroky. Nezapomenout žít.

neuspokojivé výsledky

Nedaří se vám dosáhnout, čeho chcete. Stagnujete a nevíte proč. V oblasti, kterou znáte, máte opakovaně
a dlouhodobě stejné či neuspokojivé výsledky.

Koučink dodá nadhled, zjistíte proč se to děje a co s tím dál.

co tady napsat?

proč se mnou

Jsem praktická. Jde mi o konkrétní výsledky, konstruktivní kroky a váš měřitelný posun. Ekonomické vzdělání je mi v tom ku prospěchu.

Emoce jsou vaším i mým kompasem, že je zvolená cesta správná. Díky psychologickému vzdělání, terapeutickému výcviku a dlouholeté praxi s lidmi se nebojím silných emocí ani velkých výzev. Využívejte emoce jako nástroj k vnímání toho, co si říká o pozornost.

Vidím váš potenciál. Společně objevíme místa, kde a proč správně neproudí. Věřím vašim plánům i schopnosti je zrealizovat. Je ale potřeba se potkat se svými stíny, zranitelností a vnitřními bariérami. Pokud jste ochotni jim čelit, budu stát po vašem boku.

Umím podpořit, povzbudit i metaforicky nakopnout, pokud to nikdo jiný neudělá. Vždy ale nabízím bezpečný prostor, kde můžete sundat brnění, na chvíli spočinout a být sami sebou. Místo, kde naberete sílu, důvěru v sebe a své schopnosti.

Nejčastější otázky

Možná vás napadá…

Pokud jste nenašli odpověď na svou otázku, napište mi na marcela@marcelareslova.cz nebo se rovnou zeptejte při poznávacím hovoru zdarma.

Lze kombinovat online a offline setkání?

Možná je kombinace setkání online a offline, aby dovolená či pracovní cesta nebyla překážkou rozvoje. Termín si buď domlouváme pevný a potkáváme se každých 14 dní ve stejný den a čas nebo plánujeme operativně ze setkání na setkání.

Jak probíhá platba?

Platba probíhá předem dle vystavené faktury, v případě potřeby je možné uhradit cenu po částech či fakturovat měsíčně.

Jaké jsou storno podmínky?

Pokud setkání zrušíte méně než 24 hodin předem, propadá možnost náhrady. Tato podmínka neplatí u náhlého onemocnění, úrazu či jiné nestandardní situace. Je to nástroj k tomu, abyste se měli na 1. místě a já mohla efektivně plánovat svůj čas.

Etický kodex

Řídím se etickým kodexem a zachovávám naprostou diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají klientské práce. Chráním a neposkytuji informace získané okolo koučovacího procesu, pokud s vámi nemám domluven souhlas se sdílením.

Jak je to s mlčenlivostí u trestných činů?

Jako každý občan ČR mám oznamovací povinnost, pokud jiná osoba připravuje, páchá nebo již spáchala trestný čin dle § 367 a § 368 trestního zákoníku. To platí i pro psychologa, psychoterapeuta a kouče. Oznamovací povinnost nemá pouze advokát a duchovní registrované církve v souvislosti s výkonem zpovědního tajemství.

Zdravotnické hledisko

Koučink nenahrazuje lékařskou péči, nejedná se o zdravotní službu a nehradí ji zdravotní pojišťovna.

„Jste to, co děláte. Ne to, co říkáte.”

C. G. Jung

POZNÁVACÍ HOVOR

Pojďme si nezávazně zavolat a zjistit, jestli je koučování pro vás aktuálně vhodným nástrojem.

Poznávací hovor v délce 20 minut zdarma.

Zeptáte se, co na co potřebujete a ujasníme si, zda jsme kompatibilní.