Odpověď jsem našla v sobě

Sama jsem si zvědomila, kde je zakopaný pes a jak svůj zásek vyřešit.

Marcela celou dobu naslouchala, ale nenechala mě klouzat po povrchu. Ví, že každý si odpověď nosíme v sobě a tu důvěru ve vnitřní moudrost ve vás přirozeně buduje.